flyDICHTER BIJ DE NATUUR

Artikelen

Uit: Ierlands ronde torens, Vruchtbare Aarde, nr. 1, 1996

Gezonde plantengroei vereist gezonde bodems, aldus het adagium van de biologische landbouw. Toch levert een gezonde bodem niet altijd gezonde gewassen op. Volgens de Amerikaanse entomoloog Philip Callahan zien we een belangrijke schakel over het hoofd: paramagnetisme. Een goede bodem is paramagnetisch geladen. Wat wisten de Ierse monniken uit de zevende eeuw wat wij niet weten? De fascinerende research van een onconventionele onderzoeker naar de betekenis van de Ierse ronde torens. (uit: Vruchtbare Aarde, Nr. 1, 1996).
Lees verder

Uit: Ireland revisited, Vruchtbare Aarde, nr. 4, 1996

Bespiegelingen over Ierlands stenen erfgoed
De donkere onverzettelijkheid van oeroude rotsformaties – vergezichten zonder weerga, rododendrons tot in de hemel: even zovele varianten van de ‘betoverende’ wisselwerking tussen hemel en aarde waar Ierse reisgidsen altijd in superlatieven over schrijven. Voor de Amerikaanse bioloog Philip Callahan is Ierland altijd het voorbeeld geweest van een perfect samengaan van yin en yang, van sterke paramagnetische en diamagnetische krachten. Een essay over Ierse hagen, ronde torens, het ‘aura’ van de aloude Ierse cottages en het allerbeste gras van de wereld. (uit: Vruchtbare Aarde, Nr. 4, 1996).
Lees verder

Uit: Natuurwezens door Rudolf Steiner

In de bloem vindt in het geheel geen bevruchting plaats, daar wordt alleen het mannelijke zaad voorbereid. De bevruchting gaat nu zo in zijn werk, dat wat van de vuurwezens in de bloem aanwezig is – het kosmisch mannelijke zaad, dat aan de warmte van het wereld-al is ontleend – wordt samengebracht met het vrouwelijke dat, zoals ik u verteld heb, vanuit de vorming van de plant al eerder als iets ideëels omlaag gedruppeld is in de aardbodem en daar rust. Voor de planten is de aarde moeder, de hemel vader. En alles wat buiten het aardse element plaatsvindt is geen moederschoot voor de plant. Het is een kolossale misvatting om te geloven dat het moederlijk principe van de plant zich in het vruchtbeginsel bevindt. Dat is juist het met behulp van de vuurwezens uit het universum gehaalde mannelijke.
Lees verder

Uit: Ontmoetingen met Natuurwezens door Marko Pogacnik

 De functie van de emotionele dimensie in het landschap is te vergelijken met die van het bewustzijn van de mens, waarbij we moeten bedenken dat het bewustzijn van de mens op het mentale niveau functioneert, terwijl dat van de natuur een emotioneel karakter heeft.

Lees verder

Bepaling waterkwaliteit vijver

Op basis van het voorkomen van ongewervelden of aan de hand van de aanwezige planktonorganismen kan stilstaand of stromend water in vier kwaliteitsklassen worden ingedeeld. Het is immers bekend dat organismen in een bepaalde volgorde uit water verdwijnen naar gelang van hun gevoeligheid voor verontreiniging. Bij die manier van kwaliteitsbepaling wordt slechts rekening gehouden met het voorkomen van enkele indicatororganismen.

Bron: http://www.ivnvechtplassen.org/bisel/Bio_3_addendum.pdf
Lees verder

Laatste berichten