flyDICHTER BIJ DE NATUUR

Posts Tagged vijver

Bepaling waterkwaliteit vijver

Bepaling waterkwaliteit vijver

Op basis van het voorkomen van ongewervelden of aan de hand van de aanwezige planktonorganismen kan stilstaand of stromend water in vier kwaliteitsklassen worden ingedeeld. Het is immers bekend dat organismen in een bepaalde volgorde uit water verdwijnen naar gelang van hun gevoeligheid voor verontreiniging. Bij die

Lees verder

Levend(ig) water

Levend(ig) water

Je kunt de foto’s ook bekijken in de foto portfolio.  

Lees verder

Laatste berichten